START

Niedpłatna pomoc prawna, poradnictwo i mediacja

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Harmonogram pracy punktów poradnictwa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie otrzymał dnia 24.10.2023 r. Certyfikat ,,Szpital bez Bólu'', przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym. Certyfikat jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. Uzyskanie przez szpital certyfikatu jest ważną informacją dla pacjenta, że w naszym szpitalu uśmierzanie bólu prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji z całego procesu leczenia. Podziękować należy całemu zespołowi,bo uzyskanie certyfikatu to praca zespołowa. Mamy nadzieję że wprowadzone zmiany spotkają się z uznaniem pacjentów naszego szpitala


Oświadczenie Zarządu powiatu, Dyrektora SP ZOZ oraz Przewodniczącego Społecznej Rady SP ZOZ w Hrubieszowie dotyczące debaty referendalnej z dnia 18 października 2023r.

Oświadczenie


Szanowni Pacjenci

Od dnia 1 lutego 2023 roku (środa) w Ambulatorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie rozpoczyna działalność
Poradnia Endokrynologiczna.
Do Poradni Endokrynologicznej wymagane jest skierowanie. Po otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty zapraszamy do Rejestracji Poradni Specjalistycznych w Ambulatorium SP ZOZ w Hrubieszowie przy ul. Mickiewicza 2 w celu umówienia wizyty lekarskiej:
- osobiście lub przez osoby trzecie
- telefonicznie pod numerem telefonu – (84) 53 53 302

Regulamin odwiedzin w SP ZOZ w Hrubieszowie

 

UWAGA!!!

Zmiana Planu Pracy Poradni Diabetologicznej

 

Plan Pracy Szczepień przeciw Covid-19

 

INFORMACJA!!!

PRZYWRÓCENIE ODWIEDZIN W SP ZOZ W HRUBIESZOWIE 


UWAGA!!!!.
Ogłoszenie o możliwości wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO I PIELĘGNIARSTWA.


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie sypendium dla studentów V i VI roku szkoły wyższej na kierunku lekarskim

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów III roku szkoły wyższej I stopnia lub II roku szkoły wyższej II stopnia na kierunku pielęgniarstwoUwaga szczepienia COVID-19!!!

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej www.nfz.gov.pl informację na temat listy szpitali "węzłowych", w których będzie szczepiony personel przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek,m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w SP ZOZ w Hrubieszowie swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: szczepienia.covid19@spzozhrubieszow.pl

Telefon kontaktowy do zapisów na szczepienia 84 53 53 305

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ząłączonymi wzorami poniżej).


Formularz szczepienia
Zgoda na przetwarzanie danych
Klauzula informacyjnaKoordynatorem do spraw szczepień przeciwko COVID-19 jest Ewa Kosakowska nr tel. 509 286 407.
Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie
Plakat kwarantanna
UWAGA!!!

Punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 funkcjonuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 - 14:00.
Szpital Powiatowy w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11

Centrala tel.: (84) 696 26 11, 696 26 12, 696 26 13

E-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl

1. Szpital (oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne i izba przyjęć)
2. Dział Pomocy Doraźnej (pogotowie)


Przychodnia Rejonowa w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Mickiewicza 2

Centrala tel.: (84) 696 20 81

1. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna (poradnie specjalistyczne)
2. Podstawowa opieka zdrowotna (lekarze rodzinni, poradnia D i D1)

Szczegółowy wykaz telefonów znajduje się w zakładce Kontakt.
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior