Aktualności


Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

RAPORTSchemat Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Schemat Organizacyjny Aktualizacja 2021


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Regulamin realizacji staży, praktyk studenckich i praktyk zawodowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Regulamin realizacji staży

Umowa o staż z uczelnią

Umowa o staż ze studentem

Wniosek o odbycie praktyk


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Powrót porodów rodzinnych i szkoły rodzenia od 1 marca!

Powrót porodów rodzinnych i szkoły rodzenia

Zgoda na poród rodzinny

Ogłoszenie o przyznaniu stypendium dla studentów V i VI roku szkoły wyższej na kierunku lekarskim oraz pielęgniarskim.

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 296

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 297

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku szkoły wyższej na kierunku lekarskim oraz pielęgniarskim.

Informacja dla pacjenta - teleporada

linki do ogłoszeń

linki do ogłoszeń

linki do uchwał:

linki do uchwał:

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - LINK DO STRONY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ HRUBIESZÓW

APEL WOJEWODY LUBELSKIEGO DOT. PRAW KOMBATANTÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

POLITYKA JAKOŚCI

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DO PORODU

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABOLATORYJNYCH

ZBIÓRKA KRWI

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior