Apteka Szpitalna


Kierownik - mgr Bolesława Popławska

W aptece szpitalnej zatrudniony jest 1 magister farmacji i 3 techników farmaceutycznych.
Apteka zaopatruje wszystkie komórki organizacyjne - oddziały szpitalne, przychodnię, ośrodki zdrowia - w niezbędne leki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, leki recepturowe (przygotowywane na podstawie składu recepturowego).

Kierownik apteki ściśle współpracuje z ordynatorami oddziałów i kierownikami przychodni i ośrodków zdrowia w zakresie określania potrzeb oraz w nowelizowaniu receptariusza szpitalnego.
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior