DUSZPASTERSTWO


DUSZPASTERSTWO CHORYCH

Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownego zgodnie z większościowym wyznaniem ludności zamieszkałej w Hrubieszowie i Powiecie hrubieszowskim.


•    Pacjenci mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchownym. Pacjenci proszeni są o zgłoszenie takiego życzenia wraz ze swoim wyznaniem pielęgniarce dyżurnej.
•    W oddziałach szpitalnych dostępne są numery telefonów Parafii różnych wyznań.
•    Przed planowym przyjęciem do szpitala, w razie przewidywania potrzeby opieki duszpasterskiej prosimy o przekazanie informacji o tym swojemu duchownemu.
•    Szczegółowych informacji dotyczących posługi duszpasterskiej udziela personel medyczny każdego oddziału.

Dla pacjentów wyznania dominującego tj rzymskokatolickiego Szpital zapewnia kaplicę szpitalną oraz zatrudnia kapelana szpitalnego w osobie:

 

Ks. dr nauk teologicznych Wiesław Oleszek- tel. 600 935 084

Parafia Św. Mikołaja

Kaplica szpitalna znajduje się na parterze starego budynku szpitala

Msza święta odprawiana jest w każdą

Niedzielę i Święta o godz.7:00

 

 

Pacjent może w każdej chwili wezwać duchownego swojego wyznania: robi to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski.

 

W Szpitalu opracowano ”Wykaz wyznań” oraz danych kontaktowych do porozumiewania się z duchownymi wyznania dominującego i mniejszości wyznaniowych.

Wykaz znajduje się w każdym oddziale szpitalnym.

 

 

 

 

WYKAZ WYZNAŃ ORAZ DANYCH KONTAKTOWYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DUCHOWNYMI

 

Wyznanie

Osoba do kontaktu

Kontakt

Kościół Rzymskokatolicki

Ks. Wiesław Oleszek

600 935 084

Kościół Prawosławny

Ks. Paweł Janiej

507 191 228

Kościół Polskokatolicki

Ks. Janusz Kucharski

608 298 656

Świadkowie Jehowy

Piotr Pleczuk

668 433 591

 


 

 
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior