Dyrekcja


lek. med. Dariusz Gałecki - Dyrektor

Centrala Szpitala - tel.: (84) 696 26 11 do 14

Sekretariat - e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior