START

UWAGA!!!!.
Ogłoszenie o możliwości wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie sypendium dla studentów V i VI roku szkoły wyższej na kierunku lekarskim Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów III roku szkoły wyższej I stopnia lub II roku szkoły wyższej II stopnia na kierunku pielęgniarstwo


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO I PIELĘGNIARSTWA.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie sypendium dla studentów V i VI roku szkoły wyższej na kierunku lekarskim Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów III roku szkoły wyższej I stopnia lub II roku szkoły wyższej II stopnia na kierunku pielęgniarstwo


SP ZOZ w Hrubieszowie przywraca możliwość odwiedzania pacjentów.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 uruchamiamy od dnia 29 kwietnia 2021 roku, dodatkowy Punk Szczepień Powszechnych zlokalizowany na terenie ZS nr 4 w Hrubieszowie (Szkoła Rolnicza ) przy ulicy Grabowieckiej 18 j.

Dodatkowy punkt szczepień - informacje

Uwaga szczepienia COVID-19!!!
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej www.nfz.gov.pl informację na temat listy szpitali "węzłowych", w których będzie szczepiony personel przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek,m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w SP ZOZ w Hrubieszowie swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: szczepienia.covid19@spzozhrubieszow.pl
Telefon kontaktowy do zapisów na szczepienia 84 53 53 305
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ząłączonymi wzorami poniżej).
Formularz szczepienia
Zgoda na przetwarzanie danych
Klauzula informacyjna

Koordynatorem do spraw szczepień przeciwko COVID-19 jest Ewa Kosakowska nr tel. 509 286 407.

Uwaga! W związku z wystąpieniem pierwszego przypadku koronawirusa w województwie lubelskim, dyrekcja wystosowała pismo, odnośnie odwiedziń na oddziałach (do pobrania poniżej)

Zakaz odwiedzin w hrubieszowskim szpitalu

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie
Plakat kwarantanna

Możliwość wykonania badania komercyjnego (odpłatnego) w kierunku COVID-19.(zmiana godzin)
Szczegóły
Dodatkowe informacje

Informujemy, że badania przeciwciał SARS wykonywane są w laboratorium w Przychodni Rejonowej na ul. Mickiewicza 2.

UWAGA!!!
Punkt pobrań materiału biologicznego do przeprowadzania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 funkcjonuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 - 12:00.
Do poradni znajdujących się w naszej Przychodni możesz zarejestrować się również przez internet.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce E - rejestracjaSzpital Powiatowy w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11

Centrala tel.: (84) 696 26 11, 696 26 12, 696 26 13

E-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl

1. Szpital (oddziały szpitalne, pracownie diagnostyczne i izba przyjęć)
2. Dział Pomocy Doraźnej (pogotowie)


Przychodnia Rejonowa w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Mickiewicza 2

Centrala tel.: (84) 696 20 81

1. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna (poradnie specjalistyczne)
2. Podstawowa opieka zdrowotna (lekarze rodzinni, poradnia D i D1)

Szczegółowy wykaz telefonów znajduje się w zakładce Kontakt.
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior