Kontakt


Z-ca Dyrektora d/s medycznych

Sekretariat - tel.: (84) 696 32 96, (84) 696 26 11 wew. 203


Pielęgniarka Naczelna

- tel. (84) 696 26 11 wew. 218


Rzecznik Prasowy

- tel. (84) 696 26 11 wew. 218


Pielęgniarka Epidemiologiczna

- tel. (84) 696 26 11 wew. 221


Inspektor BHP

- tel. (84) 696 26 11 wew. 221


Zamówienia Publiczne

- tel. wew. 207

- email: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl


Inspektor d/s Organizacji i Nadzoru

- tel. (84) 696 26 11 wew. 221


Pełnomocnik Praw Pacjenta

- tel. (84) 696 26 11 wew. 221


Wypisy Chorych

- tel. (84) 696 26 11 wew. 299


Statystyka Medyczna

- tel. (84) 696 26 11 wew. 215


Apteka Szpitalna

- tel.: (84) 664 13 16, 696 26 11 wew. 281


Laboratorium Analityczne

Kierownik - tel. (84) 696 26 11 wew. 292
Pracownia Biochemii - tel. (84) 696 26 11 wew. 272
Pracownia Hematologiczna - tel. (84) 696 26 11 wew. 214
Pracownia Serologiczna - tel. (84) 696 26 11 wew. 291

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior