Kontakt


Z-ca Dyrektora d/s medycznych

- tel.: (84) 53 53 203


Z-ca Dyrektora d/s ekonomiczno-administracyjnych

- tel. (84) 53 53 218


Pielęgniarka Naczelna

- tel. (84) 53 53 215


Pielęgniarka Epidemiologiczna

- tel. (84) 53 53 248


Inspektor BHP

- tel. (84) 53 53 221


Zamówienia Publiczne

- tel. (84) 53 53 207

- email: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl


Inspektor d/s Organizacji i Nadzoru

- tel. (84) 53 53 221


Pełnomocnik Rzecznika Praw Pacjenta

- tel. (84) 53 53 233

- email: pelnomocnik.ds.prawpacjenta@spzozhrubieszow.pl


Wypisy Chorych

- tel. (84) 53 53 299


Rozliczenia Medyczne

- tel. (84) 53 53 317


Apteka Szpitalna

- tel.: (84) 53 53 281


Laboratorium Analityczne

Kierownik - tel. (84) 53 53 292
Pracownia Biochemii - tel. (84) 53 53 272
Pracownia Hematologiczna - tel. (84) 53 53 214
Pracownia Serologiczna - tel. (84) 53 53 291

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior