Centrala

 

W celu skontaktowania się z wybraną komórką organizacyjną należy wybrać numer centrali:

(84) 696 26 11

(84) 696 26 12

(84) 696 26 13

(84) 696 26 14

i prosić o połączenie z wybraną komórką organizacyjną np. z Oddziałem Neurologicznym.

Z wybraną komórką organizacyjną można również połączyć się wybierając numer centrali automatycznej
84 53 53 dodając na końcu numer wewnętrzny np. 84 53 53 (310) - Główny księgowy.
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior