Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Lekarz kierujący oddziałem - lek. med. Jerzy Wójcik

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Marta Kurzawa

Numery telefonów w zakładce Kontakt.

Oddział powstał w 2005 r. na bazie oddziału chirurgicznego poprzez adaptację części powierzchni.

Oddział posiada 5 łóżek: sala ogólna 4-łóżkowa i izolatka 1-łóżkowa oraz sala wybudzeń.
Zespół anestezjologów wykonuje:
- kwalifikacje i przygotowanie przedoperacyjne do zabiegów planowych
- znieczulenia ogólne i do zabiegów w trybie planowym i ostrym
- kaniulacje żył centralnych
- znieczulenia ogólne do zabiegów umiarawiania kardiowersją elektryczną pacjentów

    W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Każde stanowisko wyposażone jest w sprzęt pozwalający na monitorowanie wszystkich podstawowych funkcji życiowych, łącznie z możliwością użycia respiratorów.
 


Personel

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior