Oferty Pracy

Lekarz anestezjolog

Data publikacji: 12.10.2018

SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarza anestezjologa do udzielania świadczeń zdrowotnych z możliwością kierowania oddziałem. Bardzo dobre warunki zatrudnienia. Tel. 84-6963296.

Lekarz POZ, internista, chirurg i pulmonolog

Data publikacji: 12.10.2018

SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy lekarza POZ, internistę, chirurga i pulmonologa. Dobre warunki zatrudnienia oraz możliwość kierowania oddziałami. Tel. 84-6963296.

Lekarze ortopedzi

Data publikacji: 21.08.2018

SP ZOZ w Hrubieszowie przyjmie do pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Dobre warunki zatrudnienia. Tel. (84) 696 32 96.
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior