Przetargi

 

Plan postępowań 2018 do pobrania


Adres strony internetowej na której dostępne są informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych


http://www.przetargi.ipzp.pl/spzoz-hrubieszow

Zapytania ofertowe:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie dyżurów ratowników medycznych w ZRM.

Data publikacji: 18.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych.

Data publikacji: 10.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: dostawę kompletu ubrań roboczych ratownika medycznego: koszula polo -62szt spodnie letnie -62szt bluza softshell z kapturem i siatką -62szt bluza letnia -62szt zgodnie z opisem zawartym w załączniku asortymentowo-cenowym.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert z dnia 16.05.208r do 24.05.2018r godzina składania ofert nie ulega zmianie . Zamawiający dodatkowo informuje że oferent na wezwanie zamawiającego winien przedłożyć komplet ubrań ratownika medycznego +koszulki polo, celem jego sprawdzenia przez zamawiającego.


Data publikacji: 08.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Załącznik
FormularzCopyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior