Przetargi

 

Plan postępowań 2018 do pobrania


Adres strony internetowej na której dostępne są informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych


http://www.przetargi.ipzp.pl/spzoz-hrubieszow

Zapytania ofertowe:

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie:
1. transport chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej
2. świadczenie usług transportu krwi oraz materiałów do badańz siedziby Zamawiającego do wskazanych placówek


Data publikacji: 05.12.2018

Termin składania ofert: 13.12.2018 do godz 11:00

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik wzór
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego w asortymencje:
1. komputerów polizingowych- szt.8
2. Pakiet biurowy Ms Office 2016 dla firm - szt.8
3. drukarek laserowych - szt.16


Data publikacji: 04.12.2018

Termin składania ofert: 10.12.2018 do godz 10:00

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
wzór umowy
Wybór oferty


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespółu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza pisemny przetarg na:
1. wynajem pomieszczeń po Aptece Ogólnodostępnej SPZOZ w Hrubieszowie w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2 o powierzchni 111,73 m2 składających się z wydzielonych pomieszczeń, których wykaz stanowi poniżej zamieszczona tabela,
2. zbycie wydzielonej część majątku SPZOZ, będącej zespołem składników materialnych i niematerialnych stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.C. pod nazwą Apteka Ogólnodostępna, zwana dalej " Apteką" przeznaczona do realizacji zadań Apteki jako niezależnego, samodzielnego przedsiębiorstwa, wykazana w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Data publikacji: 27.11.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki przetargu
Wzór umowy
Formularze
Załącznik nr 1
Informacje dodatkowe do załącznika nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: obsługę bankową rachunków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Data publikacji: 22.10.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Uwaga! - Zamieszczono 26.10.2018
Zmodyfikowany formularz ofertowy - Zamieszczono 26.10.2018
Wybór oferty - Zamieszczono 31.10.2018


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: specjalistyczne utrzymywanie czystości w pomieszczeniach Szpitala przy ul. Piłsudskiego 11 i Przychodni Rejonowej przy ul. Mickiewicza 2 w Hrubieszowie, polegające na myciu, czyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń.

Data publikacji: 25.09.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: zakup, połączony z montażem komory chłodniczej o parametrach zapewniających utrzymanie ciągłej temperatury max do 10 0C.

Data publikacji: 14.08.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: jednorazowe produkty do Aparatu Prismaflex.

Data publikacji: 18.07.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: produkty lecznicze do wykorzystania przy dializowaniu pacjentów przy użyciu sztucznej nerki.

Data publikacji: 11.07.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: lek Anti D (rh)immunoglobulin.

Data publikacji: 11.07.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: lek Konakion Prima Infanzia.

Data publikacji: 12.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wzór umowy
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: opatrunki jałowe

Data publikacji: 30.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty na: lek lignocainum h/chloricum

Data publikacji: 29.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie dyżurów ratowników medycznych w ZRM.

Data publikacji: 18.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych.

Data publikacji: 10.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: dostawę kompletu ubrań roboczych ratownika medycznego: koszula polo -62szt spodnie letnie -62szt bluza softshell z kapturem i siatką -62szt bluza letnia -62szt zgodnie z opisem zawartym w załączniku asortymentowo-cenowym.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert z dnia 16.05.208r do 24.05.2018r godzina składania ofert nie ulega zmianie . Zamawiający dodatkowo informuje że oferent na wezwanie zamawiającego winien przedłożyć komplet ubrań ratownika medycznego +koszulki polo, celem jego sprawdzenia przez zamawiającego.


Data publikacji: 08.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Załącznik
FormularzCopyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior