Przetargi

 Plan postępowań 2018 do pobrania


Adres strony internetowej na której dostępne są informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych


http://www.przetargi.ipzp.pl/spzoz-hrubieszow

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior