Kontakt


Dyrekcja - sekretariat

- tel.: (84) 53 53 219
- e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl

Główny księgowy

- tel. (84) 53 53 310
- e-mail: ksiegowosc@spzozhrubieszow.pl

Dział służb pracowniczych

- tel. (84) 53 53 374; (84) 53 53 376; (84) 53 53 377
- e-mail: kadry@spzozhrubieszow.pl

Informatyk - Radosław Macheta

- tel. (84) 53 53 311
- e-mail: informatyk@spzozhrubieszow.pl

Dział eksploatacyjno - zaopatrzeniowy

- tel. (84) 53 53 363
- e-mail: zaopatrzenie@spzozhrubieszow.pl

Adres skrzynki podawczej:

/SPZOZHrubieszow/SkrytkaESP


Oddziały szpitalne
Administracja Szpitala
Przychodnia Rejonowa
Centrala

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior