Oddział Noworodkowy


Lekarz kierujący oddziałem - lek. med. Barbara Studzińska

Położna oddziałowa - Anna Wróbel

Numery telefonów w zakładce Kontakt.

Sala patologii noworodka wyposażona jest w stanowisko do resuscytacji, inkubatory, respirator do wspomaganego i zastępczego oddechu, (1 inkubator i 1 aparat do oddechu wspomaganego przekazała Fundacja "Polsat") .
Wszystkie noworodki w oddziale mają wykonywane testy przesiewowe:
- w kierunku fenyloketonurii i hypotyreozy
- badanie słuchu metodą fotoemisji w celu wczesnego wykrywania wad słuchu (aparat do badania słuchu EROSCAN przekazany został przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka)

W oddziale realizowany jest „Program Upowszechniania Karmienia Piersią”, a w 2008 roku Oddział uzyskał tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku"


Personel
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior