Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej

Lekarz kierujący oddziałem - lek. med. Michał Bąk
P. O. Pielęgniarka oddziałowa - mgr Katarzyna Sagan-Zienkiewicz

Numery telefonów w zakładce Kontakt.

Oddział liczy 15 łóżek.

W oddziale leczone są:

1. Schorzenia ortopedyczne:
-Artroskopie stawu kolanowego
-Zabiegi rekonstrukcyjne kończyn górnych i dolnych: ścięgna, więzadła, chrząstki
-Korekcje wad wrodzonych i nabytych oraz deformacji kończyn: halluksy, stopy szpotawe
-Zaawansowane zabiegi z zakresu spondyloortopedii z uwzględnieniem wad wrodzonych, rozwojowych, deformacje pourazowe, skoliozy, kręgozmyki i inne
-Zaopatrzenia złamań i urazów układu kostno- stawowo – mięśniowego
-Minimalne inwazyjne operacje dysków: dyskopatia szyjna, lędźwiowa
-Operacje zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa ( wąski kanał kręgowy, kręgozmyk)
-Chirurgia nerwów obwodowych: zespoły cieśni nadgarstka, nerwu łokciowego
-Urazy układu narządu ruchu oraz złożone powikłane wielomiejscowe urazy
-Leczenie zmian zniekształcających stóp
-Artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe
-Operacje leczenia schorzeń ręki i stopy
-Leczenie operacyjne wybranych schorzeń kolana
-Leczenie operacyjne złamań kręgosłupa (stabilizacje transpedicularne)
-Leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa( odbarczenia, implanty)
-Leczenie operacyjne choroby dyskowej ( implanty międzykolczyste)
-Wertebroplastyka w złamaniach osteoporotycznych kręgosłupa

2. W zakresie traumatologii:
-Zespolenia złamań kości (trzonów, nasad i złamania dostawowe) wykorzystując najnowocześniejsze implanty (m.in. gwoździe śródszpikowe, płytki LCP)
-Chirurgia małoinwazyjna i artroskopowa stawu kolanowego (rekonstrukcja więzadeł, szycie łąkotek, chirurgia chrząstki)
-Chirurgia ręki


Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior