Oddział ginekologiczno-położniczy

p.o. Ordynatora lek. med. Jarosław Cybulski

Położna oddziałowa o/ginekologicznego mgr Ewa Madej
Położna oddziałowa o/położniczego mgr Ewa Madej

Nr telefonu do kontaktu z pacjentem - tel. (84) 80 22 028.
Pozostałe numery telefonów w zakładce Kontakt.

Oddział tworzą:
- oddział położniczy
- oddział ginekologiczny
- trakt porodowy

Położnictwo - 18-łóżkowy oddział w systemie rooming in ( na sali przebywa matka razem ze swoim noworodkiem). Położne tego oddziału tworzą wspólny zespól z personelem oddziału noworodkowego do zintegrowanej opieki nad matką i noworodkiem.
Ginekologia – 22-łóżkowy oddział, gdzie wydzielone są: sale patologii ciąży, ginekologii zachowawczej i operacyjnej oraz septycznej.
Trakt porodowy – to sala przedporodowa, sala porodowa z 3 stanowiskami porodowymi oraz sala porodów rodzinnych.
Trakt porodowy w 2013 roku został podddany gruntownej modernizacji polegającej na przebudowie sal, ich nowoczesnemu wykończeniu i doposażeniu w nowy sprzęt. Podczas remontu przy trakcie porodowym została utworzona sala cięć cesarskich.
Oddział ginekologiczno-położniczy specjalizuje się w leczeniu:
- ciąż powikłanych
- leczeniu schorzeń ginekologicznych metodą zachowawczą i operacyjną
- wykonuje szeroki zakres operacji ginekologicznych
- prowadzenie ciąży i porodu fizjologicznego
- wykonywanie cięć cesarskich w ciążach zagrożonych
Przy oddziale funkcjonują:
1. Pracownia cytologiczna
2. Poradnia laktacyjna
3. Poradnia badania nasienia męskiego
Położne oddziału prowadzą Szkołę Rodzenia przygotowując przyszłych rodziców do odbycia porodu.
Zajęcia szkoły rodzenia odbywają się w każdy wtorek o 16:30. Kontakt: (84)5353295, (84)5353204

Sala cięć cesarskich

Sala porodowa

Pokój resuscytacji noworodka

Pracownia USG

Pokój Porodów Rodzinnych

 

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior