Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz kierujący oddziałem - lek. med. Andrzej Banaszek

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Ewa Kosakowska

Numery telefonów w zakładce Kontakt.

Prowadzona jest tu rehabilitacja pacjentów z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu, głównie po urazach wielonarządowych, ciężkich uszkodzeniach układu nerwowego pochodzenia pourazowego i po udarach mózgowych.
Integralną częścią oddziału jest zakład fizykoterapii, w obrębie którego wykonywane są zabiegi w zakresie:
1. Kinezyterapia - leczenie ruchem.
2. Fizykoterapia: - ciepłolecznictwo - parafina;
- światłolecznictwo - lampa solux, lampy z wykorzystaniem promieniowania nadfioletowego;
- elektrolecznictwo - wykorzystanie prądu stałego o małej częstotliwości: jontoforeza, elektrostymulacje, prądy diadynamiczne, prądy średniej częstotliwości, prądy interferencyjne;
- drgania elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości - diatermia krótkofalowa, terapia impulsowa, diatermia mikrofalowa;
- ultradźwięki - wielkość głowic zróżnicowana, możliwość jontoforezy lub fonojontoforezy.
3. Hydroterapia - wodolecznictwo: wanny do masażu automatycznego, kąpiele perełkowe, galwaniczne całego ciała, możliwość ułożeń i wyciągów w odciążeniu w wodzie, masaże wirowe dla kończyn górnych i dolnych, wanna zmiennociśnieniowa o zróżnicowanej kąpieli dla kończyn górnych i dolnych - 2 komorowa.
4. Gabinet do leczniczego stosowania aerozoli - dla górnych i dolnych dróg oddechowych.
5. Gabinet masażu leczniczego.
6. Gabinet krioterapii.
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior