Oddział wewnętrzny I

Lekarz kierujący oddziałem - lek. med. Waldemar Tokarz

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Alicja Najczuk

Nr telefonu do kontaktu z pacjentem - tel. (84) 79 18 619.
Pozostałe numery telefonów w zakładce Kontakt.
Oddział liczy 78 łóżek, w tym wydzielona jest 6-łóżkowa sala intensywnego nadzoru medycznego.
W sali intensywnego nadzoru hospitalizowani są chorzy w stanach zagrożenia życia. Każdy pacjent przebywający na tej sali ma monitorowane istotne parametry życiowe.


Przy oddziale funkcjonują pracownie:
• echokardiograficzna
• badań holterowskich i prób wysiłkowych
    Pracownie te wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych.
 

Oddział specjalizuje się w leczeniu :
1. Chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienie, choroba wieńcowa,
niewydolność krążenia)
2. Chorób układu oddechowego
3. Chorób układu pokarmowego
4. Chorób układu moczowego
5. Chorób endokrynologicznych
6. Chorób reumatycznych
7. Innych stanów chorobowych

    Przy oddziale wewnętrznym działa Stowarzyszenie Hrubieszowskie „POMÓŻ SERCU”, którego prezesem jest lek. med. Stanisław Kłak. Powstało ono w 1998 r. z myślą o poprawie stanu zdrowia miejscowej społeczności. Marzeniem przedstawicieli stowarzyszenia był zakup echokardiografu dla szpitala. Udało się je zrealizować w 2000 r. dzięki zebraniu funduszy z organizowanych zbiórek pieniężnych (koncerty, bale dobroczynne, aukcje prac plastycznych, loterie fantowe) w kwocie 138 tys. złotych, dotacji ze Starostwa Powiatowego w kwocie 200 tys. oraz kwocie ok. 30 tys. przekazanej przez Fundację na Rzecz Rozwoju ZOZ w Hrubieszowie. Ponadto stowarzyszenie ze zgromadzonych funduszy zakupiło wideoprinter na wyposażenie echokardiografu, analizator chemiczny do wczesnej diagnostyki zawału serca, 4 rejestratory cyfrowe EKG-holter, kilka zestawów komputerowych i drobny sprzęt do badań. W działalności profilaktycznej stowarzyszenie organizowało prelekcje dla mieszkańców miasta Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego, dokonywało bezpłatnych badań profilaktycznych (oznaczanie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, pomiar ciśnienia krwi, wyliczania BMI oraz udzielenie porad), z której skorzystało ponad 1 600 osób.

 

Personel

 

Dyżurka Pielęgniarek

 

Gabinet Zabiegowy

 

 


Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior