ZESPÓŁ DO SPRAW ETYKI


 

ZESPÓŁ DO SPRAW ETYKI

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie funkcjonuje Zespół ds. Etyki w składzie:

Beata Krzyżewska Lichorobiec- Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, po. Pełnomocnika ds. Akredytacji- Przewodniczący tel: 84 5353 233; 504 080 455

Anna Wróbel- Położna- tel.84 5353258

Joanna Magnuszewska- psycholog –terapeuta uzależnień tel.845353 231

Katarzyna Kubal - pielęgniarka społeczna, specjalista ds. epidemiologii 845353248

Bożena Haciuk- pielęgniarka geriatryczna, pedagog 84 5353231

Jerzy Wójcik - lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel. 84 5353 287

Przykłady problemów etycznych to:

 • Naruszenia praw pacjenta i lub jego rodziny / opiekunów,
 • Naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mającej negatywny wpływ na proces leczenia lub świadczenia pracy,
 • Podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • Wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,

Członkowie Zespołu ds. Etyki mogą spotkać się z personelem, pacjentem i/ lub rodziną. Oferowane jest jedno lub więcej spotkań w celu omówienia problemu i pomocy w zidentyfikowaniu możliwych rozwiązań.

Ograniczenia:

 • Zespół ds. Etyki nie rozwiązuje problemów dotyczących sporów prawnych, zażaleń finansowych, kwestii błędów medycznych oraz sporów pomiędzy pracownikami.
 • Zespół ds. Etyki nie załatwia spraw w trybie pilnym.
 • Konsultacja etyczna ma charakter wyłącznie doradczy . Ostateczne decyzje podejmuje pracodawca, pracownik, pacjent, rodzina.
 • Istnieje możliwość anonimowego zgłoszenia, jednak zgłoszenie takie nie może liczyć na odpowiedź zwrotną.

Kto i jak może złożyć wniosek natury etycznej?

 • pacjent
 • rodzina pacjenta
 • pracownik SPZOZ

Osobiście do Przewodniczącego lub każdego z Członków Zespołu, telefonicznie, drogą mailową: zespol.ds.etyki@spzozhrubieszow.pl , pisemnie na adres:

Zespół ds. Etyki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów

 
Copyright by www.spzozhrubieszow.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Foto - Michał Miścior