Konkursy ofert
Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

tzw. dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem – jako ratownik medyczny w zakresie zabezpieczenia medycznego transportów międzyszpitalnych tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 2 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy „pod telefonem” z wezwaniem - jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 2 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 2 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 2 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

dyżurów lekarskich w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 2 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

dyżurów lekarskich w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

tzw. „dyżurów” lekarskich :
1) w oddziałach szpitalnych: Oddziale Dziecięcym, Oddziale Ginekologiczno- Położniczym, Oddziale Wewnętrznym (2 dyżury/dobę),
2) w oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym sprawowaniem opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania na Izbie Przyjęć zabiegów chirurgicznych, przypadków urazowych i badań USG,
3) w Izbie Przyjęć,
4) w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej,


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik 1 do umowy
Załącznik 3 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

Pełnienia przez lekarzy dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru dla potrzeb: 1) Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, 2) Oddziału Ginekologiczno-Położniczego


Data publikacji: 15.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej oraz do sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć, konsultacji przypadków urazowych oraz badań USG;

2. Pozostawania poza zakładem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich (tzw. "dyżur pod telefonem”) i do udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej.


Data publikacji: 13.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 11.10.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziałach Wewnętrznych 2) wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 27.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Poradni Reumatologicznej

Data publikacji: 27.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; pozostawania poza zakładem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich (tzw. "dyżur pod telefonem”) i do udzielania świadczeń zdrowotnych lekarskich w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Data publikacji: 20.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2) pozostawania poza zakładem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych (tzw. "dyżur pod telefonem”) i do udzielania świadczeń zdrowotnych w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Data publikacji: 10.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej (Pogotowiu Ratunkowym – zespołach wyjazdowych specjalistycznych)

Data publikacji: 10.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 10.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pozostawania w gotowości do wykonywania transportów medycznych pacjentów (tzw. dyżur pod telefonem) i do wykonywania transportów medycznych pacjentów w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej oraz do sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć, konsultacji przypadków urazowych oraz badań USG 2) wykonywania pracy lekarza kierującego Blokiem Operacyjnym

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik Nr 1 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Wewnętrznych 2) wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Wewnętrznych 2) wykonywania pracy lekarza kierującego Oddziałem Wewnętrznym I oraz pełnienia nadzoru nad pracą Poradni Chorób Wewnętrznych w Przychodni Rejonowej 3) wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik Nr 1 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Wewnętrznych 2) wykonywania pracy lekarza kierującego Oddziałem Wewnętrznym II 3) wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik Nr 1 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Poradni Ogólnej lub/i Dziecięcej

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej 2) wykonywania pracy lekarza kierującego Oddziałem Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej oraz pełnienia nadzoru nad pracą Poradni Rehabilitacyjnej w Przychodni Rejonowej (zabiegi) 3) wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Załącznik Nr 1 do umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo- Ortopedycznej oraz do sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć, konsultacji przypadków urazowych oraz badań USG

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania badań laryngologicznych z zakresu medycyny pracy oraz konsultacji laryngologicznych

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Data publikacji: 09.09.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny / pielęgniarz systemu w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w ramach pogotowia ratunkowego

Data publikacji: 01.07.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Protokół
Aneks do Protokołu


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny / pielęgniarz systemu w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w ramach pogotowia ratunkowego oraz prowadzenia samochodu uprzywilejowanego (karetki) zgodnie i w granicach posiadanych uprawnień

Data publikacji: 01.07.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ

Data publikacji: 11.06.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym

Data publikacji: 10.06.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy „pod telefonem” z wezwaniem - jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru

Data publikacji: 31.05.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich :
1. w oddziałach szpitalnych: Oddział Dziecięcy, Ginekologiczno-Położniczym, Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Wewnętrznym (2 dyżury/dobę), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2. w oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym sprawowaniem opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania na Izbie Przyjęć zabiegów chirurgicznych, przypadków urazowych i badań USG,
3. w Izbie Przyjęć
4. w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej


Data publikacji: 31.05.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu.

Data publikacji: 31.05.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w zespole wyjazdowym ratownictwa medycznego specjalistycznym

Data publikacji: 31.05.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia przez lekarzy dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru dla potrzeb: • Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, • Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Data publikacji: 31.05.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć i na odcinku przeznaczonym dla osób chorych na COVID-19

Data publikacji: 20.05.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy
Regulamin
Zarządzenie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór ofert na stanowiska:
- ratownik medyczny
- ratownik medyczny kierowca
kontakt tel. 84-6963296, e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl


Ogłoszenie nieaktualne !!!


Data publikacji: 11.05.2021

Ogłoszenie


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór ofert na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Doraźnej (Izby Przyjęć i Pogotowia Ratunkowego), kontakt tel. 84-6963296, e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl

Data publikacji: 11.05.2021

Ogłoszenie


Praca dla lekarzy
SP ZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc i neurologii. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia dogodna dla kandydata, kontakt tel. 84-6963296, e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl


Data publikacji: 30.04.2021

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór ofert na stanowisko księgowej/księgowego

Data publikacji: 29.04.2021

Ogłoszenie


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1. podstawowej opieki zdrowotnej (Poradnia Ogólna) 2. porad ambulatoryjnych w Poradni Ne urologicznej 3. ortopedii i traumatologii (Poradnia Ortopedyczna i Poradnia Preluksacyjna) 4. terapii uzależnień (Oddział Leczenia Uzależnień)

Data publikacji: 08.04.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy Poradnia Ortopedyczna
Formularz Ofertowy POZ
Formularz Ofertowy Oddział Leczenia Uzależnień
Formularz Ofertowy Poradnia Neurologiczna
Wzór umowy Poradnia ortopedyczn
Wzór umowy POZ
Wzór umowy Oddział Leczenia Uzależnień
Wzór umowy Poradnia Neurologiczna
Protokół z otwarcia ofert

Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć (dodatkowo wykonywanie badań US G, drobnych zabiegów (w tym chirurgicznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) oraz konsultacji ginekologicznych).

Data publikacji: 12.03.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

Data publikacji: 04.03.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: 1. udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarz w poradni ginekologiczno położnicze j ( w każdy pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy od godziny 8.00 do 14.00 1 lekarz)

Data publikacji: 10.02.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w O ddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykonywania pracy lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Data publikacji: 09.02.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy 1
Formularz Ofertowy 2
Projekt umowy 1
Projekt umowy 2


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Geriatrycznej

Data publikacji: 12.01.2021

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Projekt umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz S PZOZ w Hrubieszowie w zakresie: opis badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii tj. zdalnego wykonywa nia opisów cyfrowych diagnostycznych badań obrazowych TK

Data publikacji: 31.12.2020

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofert
Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi
Wybór oferty


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz S PZOZ w Hrubieszowie w zakresie: opis badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii tj. zdalnego wykonywa nia opisów cyfrowych diagnostycznych badań obrazowych TK

Data publikacji: 14.12.2020

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofert
Projekt umowy
Przedłużenie terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi
Unieważnienie


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy „pod telefonem” z wezwaniem na potrzeby Pracowni RTG z tomografem komputerowym, tj. pozostawania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru

Data publikacji: 10.12.2020

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofert
umowa piel. pod telefonem Pracownia RTG


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć oraz badań USG

Data publikacji: 08.12.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Wzór umowyDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: leczenia pacjentów na odcinku przeznaczonym dla chorych na COVID 19

Data publikacji: 13.11.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Wzór umowyDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Nocno Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Data publikacji: 12.11.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Wzór umowyDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Aneste zjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej Pogotowiu Ratunkowym i Izbie Przyjęć.

Data publikacji: 06.11.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umówDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, kierowania Blokiem Operacyjnym oraz pełnienia dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem.

Data publikacji: 12.10.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umówDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2020 poz. 1398 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: badania laryngologiczne na potrzeby medycyny pracy, konsultacje laryngologiczne oraz badania audiometryczne

Data publikacji: 18.09.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umówDyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 20 20 poz. 1 3 98 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć.

Data publikacji: 27.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 0 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów „pod telefonem” z wezwaniem jako ratownik medyczny/pielęgniar ka systemu w zakresie zabezpieczenia medycznego transportów międzyszpitalnych.

Data publikacji: 18.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data publikacji: 14.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pełnienia dyżurów lekarskich w zespole wyjazdowym specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego

Data publikacji: 13.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 2 95 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej

Data publikacji: 04.08.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: konsultacji onkologicznych w Oddziałach i Przychodni

Data publikacji: 07.07.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fin ansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Ogólnej lub Dziecięcej,
2. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
3. porad ambulatoryjnych w Nocno Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia Ratunkowego,
5. pełnienia „ dyżurów pod telefonem” i wykonywania transportów medycznych,
6. pełnienia „ dyżurów pod telefonem” z wezwaniem w Oddział,
7. pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
8. pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej oraz kierowanie Oddziałem.


Data publikacji: 15.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz nr 1
Wzór umowy nr 1
Formularz nr 2
Wzór umowy nr 2
Formularz nr 3
Wzór umowy nr 3
Formularz nr 4
Wzór umowy nr 4
Formularz nr 5
Wzór umowy nr 5
Formularz nr 6
Wzór umowy nr 6
Formularz nr 7
Wzór umowy nr 7
Formularz nr 8
Wzór umowy nr 8


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykon ywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć oraz badań USG

Data publikacji: 09.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych w Oddziałach Szpitalnych ora z Poradni Medycyny Pracy

Data publikacji: 02.06.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularze ofertowe
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 0 4r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

PAKIET nr 1: pełnienie dyżurów lekarskich:
- w oddziałach szpitalnych: Oddział Dziec ięcy, Ginekologiczno Położniczym, Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, Wewnętrznym (2 dyżury/dobę),
- w oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej z jednoczesnym sprawowaniem opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wy konywania na Izbie Przyjęć zabiegów chirurgicznych, przypadków urazowych i badań USG,
- w Izbie Przyjęć
- w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

PAKIET nr 2: pełnienie dyżurów lekarskich:
- w zespole wyjazdowym specjalistycznym.

PAKIET nr 3: pełnienie dyżurów lekarskich:
- w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu.

PAKIET nr 4: pełnienie dyżurów lekarskich:
- „pod telefonem” z wezwaniem tj. pozosta wania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru dla potrzeb:
- Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej,
- Oddziału Gin ekologiczno Położniczego

PAKIET nr 5: pełnienie dyżurów:
- ratowników medycznych/pielęgniarek systemu w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego: specjalistycznym i podstawowych

PAKIET nr 6: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
- jako in strumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym.

PAKIET nr 7: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
- „pod telefonem” z wezwaniem jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym tj. pozostawania poza siedzibą Udzielając ego Zamówienia w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych na każde wezwanie podczas pełnienia takiego dyżuru.

PAKIET nr 8: pełnienie dyżurów:
- pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym lub w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295).


Data publikacji: 27.05.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy pakiet 1
Umowa pakiet 1
Formularz ofertowy pakiet 2
Umowa pakiet 2
Formularz ofertowy pakiet 3
Umowa pakiet 3
Formularz ofertowy pakiet 4
Umowa pakiet 4
Formularz ofertowy pakiet 5
Umowa pakiet 5
Formularz ofertowy pakiet 6
Umowa pakiet 6
Formularz ofertowy pakiet 7
Umowa pakiet 7
Formularz ofertowy pakiet 8
Umowa pakiet 8


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: konsultacji stomatologicznych kwalifikujących do zabiegów ortopedycznych z ewentua lną ekstrakcją.

Data publikacji: 18.05.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularze ofertowe
Formularze ofertowe
Szczegółowe warunki
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 29 5 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej (Poradnia Ogólna)

2. porad ambulatoryjnych w Poradni Ne urologicznej

3. ortopedii i traumatologii (Poradnia Ortopedyczna i Poradnia Preluksacyjna)

4. pełnienia dyżurów w zespole wyjazdowym specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego

5. terapii uzależnień (Oddział Leczenia Uzależnień)

Data publikacji: 15.04.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularze ofertowe
Szczegółowe warunki
Wzory umów


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 20 20 poz. 295 ) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fina nsowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

Data publikacji: 04.03.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie dyżurów lekarskich w zakresie sprawowania opieki chirurgicznej nad pacjentami Izby Przyjęć, w szczególności wykonywania zabiegów chirurgicznych na Izbie Przyjęć oraz badań USG

Data publikacji: 12.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykonywania pracy lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Data publikacji: 12.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Szczegółowe warunki
Wzór umowy 1
Wzór umowy 2


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019poz. 1373) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: pozostawania w gotowości do wykonywania transportów medycznych pacjentów (tzw. dyżur pod telefonem) i do wykonywania transportów medycznych pacjentów w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem

Data publikacji: 12.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie na podstawie art. 26 u stawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) w zw. z art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zd rowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 201 9 poz. 1 373 ) ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Geriatrycznej

Data publikacji: 30.01.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza postępowanie konkursowe ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 08.01.2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
I. transport chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej.
II. świadczenie usług transportu krwi oraz materiałów do badań z siedziby Zamawiającego do wskazanych placówek.
III.Świadczenie usług transportu z kierowcą na wezwanie zamawiającego.

Data publikacji: 10.12.2019

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
I. transport chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badania diagnostycznego w innym zakładzie opieki zdrowotnej.
II. świadczenie usług transportu krwi oraz materiałów do badań z siedziby Zamawiającego do wskazanych placówek.
III.Świadczenie usług transportu z kierowcą na wezwanie zamawiającego.

Data publikacji: 21.11.2019

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Unieważnienie


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarz w zakresie: Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii, pełnienia dyżurów w zespole wyjazdowym specjalistycznym Pogotowia Ratunkowego, udzielanie porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć - 1 Lekarz

Data publikacji: 24.10.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarz w poradni ginekologiczno-położniczej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych jako pielęgniarka/arz anestezjologiczna/y

Data publikacji: 10.10.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty pielęgniarka/arz
Formularz oferty lekarz
Umowa pielęgniarka/arz
Umowa lekarz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów pielęgniarek/pielęgniarzy „pod telefonem” z wezwaniem – jako ratownik medyczny/pielęgniarka systemu w zakresie zabezpieczenia medycznego transportów międzyszpitalnych

Data publikacji: 27.08.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego.

Data publikacji: 26.08.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: świadczenia usług medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Data publikacji: 22.08.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako pielęgniarka/arz anestezjologiczna.

Data publikacji: 12.07.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz oferty
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: konsultacji onkologicznych w Oddziałach i Przychodni.
UWAGA!!! zmiany w formularzu ofertowym dotyczące wymaganych dokumentów.

Data publikacji: 10.07.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego

Data publikacji: 04.07.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 26.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania badań rezonansu magnetycznego na rzacz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Data publikacji: 14.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania badań tomografii komputerowej na rzacz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

Data publikacji: 14.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym kierowaniem Oddziałem

Data publikacji: 12.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych (tzw. "dyżur pod telefonem”) i do udzielania w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem w Oddziałach zabiegowych

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Poradni Ogólnej lub/i Dziecięcej

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej (Pogotowiu Ratunkowym)

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: wykonywania transportów medycznych pacjentów (tzw. dyżur pod telefonem) i do wykonywania transportów medycznych pacjentów w wyniku wezwania w ramach dyżuru pod telefonem

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni, wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni, wykonywanie zleconych konsultacji w innych komórkach organizacyjnych z jednoczesnym kierowaniem Oddziałem

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej w Izbie Przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem planowych przyjęć do Szpitala i stanów nagłych oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej

Data publikacji: 10.06.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Ortopedycznej, Poradni Preluksacyjnej i Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej

Data publikacji: 24.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych w Oddziałach Szpitalnych oraz Poradni Medycyny Pracy

Data publikacji: 24.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na na świadczenie usług medycznych lekarskich w zakresie konsultacji stomatologicznych kwalifikujących do zabiegów ortopedycznych z ewentualną ekstrakcją.

Data publikacji: 10.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na na świadczenie usług medycznych pielęgniarskich w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym. UWAGA! Konkurs odwołany.

Data publikacji: 09.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich, pielęgniarskich, ratowników medycznych:

PAKIET nr 1: pełnienie dyżurów lekarskich:
• w oddziałach szpitalnych: Oddział Dziecięcy, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Wewnętrzny I (2 dyżury/dobę),
• w Izbie Przyjęć,
• w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

PAKIET nr 2: pełnienie dyżurów lekarskich:
• w zespole wyjazdowym specjalistycznym.

PAKIET nr 3: pełnienie dyżurów lekarskich:
• w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia oraz pozostawania w gotowości do wykonywania w/w transportu.

PAKIET nr 4: pełnienie dyżurów lekarskich:
• „pod telefonem” z wezwaniem dla:
- Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej,
- Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
- Oddziału Neurologicznego.

PAKIET nr 5: pełnienie dyżurów przez ratowników medycznych:
• w zespołach wyjazdowych: specjalistycznym i podstawowych.

PAKIET nr 6: pełnienie dyżurów przez pielęgniarki/pielęgniarzy:
• jako instrumentariuszki/instrumentariusze na Bloku Operacyjnym.

Data publikacji: 06.05.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
Pakiet 7
Umowa Pakiet 1
Umowa Pakiet 2
Umowa Pakiet 3
Umowa Pakiet 4
Umowa Pakiet 5
Umowa Pakiet 6
Umowa Pakiet 6.1
Umowa Pakiet 7


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni Ogólnej
2. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
3. porad ambulatoryjnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej
4. pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia Ratunkowego,
5. pełnienia „ dyżurów pod telefonem” i wykonywania transportów medycznych,
6. kierowanie Oddziałem Wewnętrznym II, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
7. kierowanie Oddziałem Noworodkowym, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej,
8. kierowanie Oddziałem Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej.


Data publikacji: 15.04.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz POZ
Formularz Izba Przyjęć
Formularz Nocno-Świąteczna Opieka Zdrowotna
Formularz Pogotowie
Formularz Transporty
Formularz Oddział Wewnętrzny II
Formularz Oddział Noworodkowy
Formularz Oddział Rehabilitacyjny
Wybór ofert


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:
1. podstawowej opieki zdrowotnej (Poradnia Ogólna)
2. porad ambulatoryjnych w Poradni Neurologicznej
3. neurologii (Oddział Neurologii)
4. ortopedii i traumatologii (Poradnia Ortopedyczna i Poradnia Preluksacyjna)
5. chirurgii urazowo ortopedycznej (Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej)
6. anestezjologii i intensywnej terapii (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
7. terapii uzależnień (Oddział Leczenia Uzależnień)


Data publikacji: 09.04.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz Poradnia Ogólna
Formularz Poradnia Neurologiczna
Formularz Oddział Neurologii
Formularz Poradnia Ortopedyczna i Preluksacyjna
Formularz Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej
Formularz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Formularz Oddział Leczenia Uzależnień
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne, w zakresie wykonania badań histopatologicznych na potrzeby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Data publikacji: 28.03.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Oświadcznia
Regulamin
UWAGA zmiana!
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: kierowanie Oddziałem Wewnętrznym I z jednoczesnym świadczeniem usług medycznych w w/w oddziale.

Data publikacji: 21.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Umowa
Załacznik nr 1


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Hrubieszowie

Data publikacji: 21.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2


Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie wykonania badań histopatologicznych na potrzeby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności leczniczej

Data publikacji: 18.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Regulamin
Wybór oferty z dnia 28.02.2019


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym świadczeniem usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2. świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.


Data publikacji: 08.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Umowa Kontrakt 1
Umowa Kontrakt 2
Regulamin


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
świadczenie usług medycznych lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Data publikacji: 07.02.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Umowa Kontrakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. Kierowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym świadczeniem usług medycznych w zakresie anestezjologii i Intensywnej terapii.
2. Świadczenie usług medycznych w zkresie anestezjologii i intensywnej terapii.


Data publikacji: 22.01.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Regulamin
Formularz ofertowy kierowanie oddziałem
Formularz ofertowy
Umowa Kontrakt kierowanie oddziałem
Umowa Kontrakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
1. świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Hrubieszowie
2. świadczenia usług pielęgniarskich w oddziale pulmonologii SP ZOZ w Hrubieszowie


Data publikacji: 22.01.2019

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Załącznik 1 - Oddziały Szpitalne
Załącznik 2 - Pulmonologia
Załącznik 3 - Oddziały Szpitalne Kontrakt
Załącznik 4 - Pulmonologia Kontrakt


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć


Data publikacji: 20.12.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie:
radiologii i radiodiagnostyki obrazowej z jednoczesnym wykonywaniem pracy lekarza kierującego pracą Pracowni RTG


Data publikacji: 07.12.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy
Umowa


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. kierowania Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem dyżurów w w/w oddziale oraz świadczenie usług medycznych w Poradni Chirurgicznej,
2. świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji.


Data publikacji: 05.10.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Umowa nr 1
Umowa nr 2
Umowa nr 3


SP ZOZ w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: świadczenie usług medycznych na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie: świadczenie usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Data publikacji: 13.08.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


SP ZOZ w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: świadczenie usług medycznych na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie: kierowania Oddziałem Wewnętrznym I z jednoczesnym pełnieniem dyżurów w w/w oddziale.

Data publikacji: 13.08.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz
Wzór umowy


SP ZOZ w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: świadczenie usług medycznych na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów pielęgniarek/rzy w oddziałach szpitalnych.

Data publikacji: 29.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz
Wzór umowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie: dyżurów ratowników medycznych w ZRM.

Data publikacji: 27.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich w zakresie: pełnienie dyżurów w Oddziale z jednoczesnym udzielaniem porad w poradni specjalistycznej.

Data publikacji: 08.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Umowa
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć,
2. porad ambulatoryjnych w Nocno-Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
3. pełnienia dyżurów w zespołach wyjazdowych specjalistycznych Pogotowia Ratunkowego.


Data publikacji: 01.06.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Formularz ofertowy nr 3
Umowa nr 1
Umowa nr 2
Umowa nr 3


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Wykonywania badań diagnostycznych

Data publikacji: 22.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Oświadczenie oferenta
Wzór umowy
Szczegółowe warunki konkursu
Regulamin
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Druk ofertowy
Pytania - odpowiedzi
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie dyżurów ratowników medycznych w ZRM.

Data publikacji: 18.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz SPZOZ w Hrubieszowie w zakresie przeprowadzania badań i konsultacji laryngologicznych.

Data publikacji: 10.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Formularz


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na : świadczenie usług medycznych lekarskich. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 .160 ze zm.)

Data publikacji: 04.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Wzory umów
Formularze
Szczegółowe warunki konkursu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie zatrudni lekarza laryngologa do pracy w poradni, w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,32 etatu, tel. 84 696 32 96. Data publikacji: 27.04.2018

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na : świadczenie usług medycznych lekarskich. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 .160 ze zm.)

UWAGA! Informujemy o dokonaniu poprawek omyłek pisarskich we wzorach umów. Prawidłowe wersje wzorów umów umieszczamy pod odnośnikiem "Wzory umów poprawione".

Data publikacji: 19.04.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Wzory umów
Formularze
Szczegółowe warunki konkursu
Wzory umów poprawione


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na zakup aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej z antykoagulancją cytrynianową i heparynową

Data publikacji: 25.04.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 1" na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi
Opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA !!!
Ogłoszenie
Druk oferty
Szczegółowe warunki konkursu
Wzór umowy
Oświadczenie
Opis przedmiotu zamówienia
Unieważnienie Konkursu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 2" na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez SPZOZ Hrubieszów

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe watunki TK
Projekt umowy TK
Formularz ofertowy TK


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 3" na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów objętych opieką zdrowotną przez SPZOZ Hrubieszów

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe watunki MR
Projekt umowy MR
Formularz ofertowy MR


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 4" na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu ofert w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy - dyżury 1
Formularz ofertowy - dyżury 2
Formularz ofertowy - dyżury 3
Formularz ofertowy - dyżury 4


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 5" o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne, w zakresie wykonania badań histopatologicznych na potrzeby świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Regulamin komisji konkursowej
Informacje dodatkowe
Informacje dla oferentów - modyfikacja szwz
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 6" na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Druk oferty
Regulamin konkursu
Oświadczenie oferenta
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 7" na świadczenie usług medycznych lekarskich na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja
Formularz ofertowy nr 1
Formularz ofertowy nr 2
Umowa nr 1
Umowa nr 2


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 8" na zakup fotela ginekologicznego TYP JFG2

Data publikacji: 21.02.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza " Konkurs Ofert nr 9" na zakup materacy szpitalnych w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym

Data publikacji: 19.04.2018

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na sprzedaż ambulansu

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Umowa
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na wynajem powierzchni 10m2 części holu w budynku głównym szpitala usytuowanej przy Zakładzie Rehabilitacji Dziennej, w celu prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczo-przemysłowej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór Umowy
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na wynajem powierzchni 10m2 części holu w budynku głównym szpitala usytuowanej przy Laboratorium w celu prowadzenia działalności handlowej w branży medyczno- zielarsko- drogeryjnej

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór Umowy
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Przetarg na „najem powierzchni 1,5m2 części holu w budynku głównym szpitala usytuowanej w holu przy Oddziale Dziecięcym, w celu posadowienia automatu do wydawania napojów i przekąsek

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór Umowy
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy 1
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3
Formularz ofertowy 4
Formularz ofertowy 5
Formularz ofertowy 6
Formularz ofertowy 7
Formularz ofertowy 8
Wybór oferty


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w celu zabezpieczenia lekarskiego transportu pacjentów do innych jednostek służby zdrowia

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Formularz ofertowy

 

Copyright by www.spzozhrubieszow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.